Accedeix a “Les Bases de l’Escola” per entendre més bé el què oferim i el què busquem

L’Escola acull a totes aquelles persones que de­sitgin aprendre l’ofici de pagès/a i pastor/a amb decisió de portar-ho a terme. Busquem persones vocacionals que considerin la pagesia més enllà d’un ofici i ho vinculin a la seva manera de viure.

L’Escola realitza un doble procés de selecció que té l’objectiu de filtrar les persones candidates. La primera prova és un formulari on s’exposa la motivació per entrar a l’escola i ser pagès. Si es passa aquest primer filtre, es dóna accés a la fase d’entrevistes personals. Un cop passada aquesta segona prova ja se us considerarà dins del nou curs.

Per poder-hi accedir només heu de dirigir-vos a la web de l’Escola de Pastors de Catalunya a partir de la darrera setmana d’octubre de cada any, on trobareu una fitxa que haureu d’omplir amb les vos­tres dades i interessos. Un cop rebudes totes les sol·licituds es farà una selecció tenint en compte els criteris abans esmentats i es procedirà a pro­gramar una entrevista personal.

Les sol·licituds s’ompliran via web en base al formulari. És molt important omplir-la a cons­ciència i explicar en l’espai que es facilita tota la informació necessària per tal que el jurat es faci una idea clara de la idea dels aspirants.

La comissió avaluadora de les entrevistes estarà formada per pa­gesos participants a l’Escola, equip tècnic de l’Escola Agrària del Pallars, membres de les delegacions, la Xarxa de Suport i Voluntariat i l’equip tècnic de l’Escola de Pastors de Catalunya.