Per accedir a l’Escola de Pastors de Catalunya és necessari que passeu pel doble procés de selecció. Heu d’omplir aquest formulari de sol·licitud. Si la comissió avaluadora considera que sou aptes en aquesta primera fase, se us convocarà per fer una entrevista personal entre el 18 i 19 de desembre del 2017 a Rialp (Pallars Sobirà). Si passeu aquesta segona fase, enhorabona! ja estareu dins de l’Escola.

Aquesta sol·licitud és el primer filtre per poder accedir-hi. Per tant us aconsellem que us esforceu en explicar-nos el màxim de bé el perquè del vostre interès en accedir-hi. Habitualment rebem més de 50 sol·licituds. Per tant, ÉS IMPRESCINDIBLE QUE US LLEGIU BÉ LES BASES ABANS D’OMPLIR-LA.