L'Associació Rurbans gestora de l'Escola de Pastors

L’associació rurbans és una entitat de dinamit­zació rural de muntanya que té la seva base a Ri­alp, Pallars Sobirà. Treballa a tot el territori rural Català.

L’Escola de Pastors de Catalunya* neix al 2009 amb l’objectiu de garantir el relleu genera­cional mitjançant la incorporació de persones a l’activitat, la gestió sostenible de les finques i la dinamit­zació del sector fent-lo viable econòmicament.

El relleu generacional existeix i està protagonitzat per persones amb vocació, il·lusió i capacitat de treball. L’Escola amplia la seva missió intervenint en el debat de la incorporació d’aquesta nova pagesia al sector i activant mesures que aportin solucions: formació específica, accés a la terra, assessorament individualitzat per a projectes d’escala familiar i/o cooperatius, etc.

 

 

L’associació és entitat assessora del Departament d’Agricultura. Aquesta compta amb un servei d’assessorament independent des de l’any 2013 per aquells/es alumnes que han passat per l’escola de pastors i s’ha iniciat o estan a punt d’iniciar-se a l’activitat. L’objectiu és acompanyar-los durant les fases inicials de la creació del seu projecte per tal que cometin els menys errors possibles.

Amb tot això, el projecte pretén dignificar aquesta professió i facilitar eines per a la seva organitza­ció i cooperació.

L’Escola de Pastors de Catalunya  comp­ta des dels inicis amb el suport del Depar­tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen­tació i Medi Natural, l’Escola Agrària del Pallars en l’execució del bloc teòric de la formació.

El nostre equip

Vanesa Freixa. Belles Arts. Responsable de l’Escola de Pastors des de 2009 fins a 2016. Coordinadora del projecte.

Laia Batalla. Biòloga. Tècnica de l’Escola de Pastors des de 2016. Encarregada de la formació teòrica i coordinació dels alumnes.

María Díaz. Biòloga. Tècnica de l’Escola de Pastors des de 2016. Encarregada de la dinamització de la Xarxa de Voluntaris i  suport tècnic en els projectes externs vinculats a la silvopastura.

Imma Rubio. Persona responsable de l’estada dels alumnes durant la teòria de l’Escola de Pastors des de 2009. És alhora voluntària de l’Associació dinamitzant la xarxa de voluntaris i socis.

Montse Barado. Agrònoma. Tècnic de l’Escola de Pastors des de 2009 fins a 2015. Responsable de la formació teòrica i coordinació dels alumnes durant les pràctiques.

Cèlia Clotes. Geògrafa. Tècnica de l’Escola de Pastors des de 2009 fins a 2012. Responsable dels camps de treball, xarxa de voluntariat i custòdia del territori.