Fomentant un altre model de pagesia

A través de l’Escola es vol consolidar un nou model de pagesia que està produint canvis molt importants en el desenvolupament rural del nos­tre país. A través de la incorporació de noves gene­racions, molts cops alienes a una tradició familiar, es pretén demostrar que, la pagesia, per ella ma­teixa, és un sector viable econòmi­cament.

Aquesta pagesia porta a terme, familiarment o col·lectivament, una activitat professional rendible i viable. Produeix en ecològic, en una finca de talla humana, una alimentació sana i de qualitat, sense comprometre els recursos naturals del demà, fent realitat la sobirania alimentària. Una pagesia que, repartida per tot el territori, participa amb els seus veïns / es en el desenvolupament d’un medi rural viu apreciat per totes[1].

[1] Ideari Conféderation Paysanne (sindicat de la pagesia familiar a França)

Agroecologia*: L’agroecologia com a concepte engloba no només un tipus de producció determinada sinó una acció de transformació global vinculada princi­palment amb el treball de la terra i les seves relacions directes amb la societat, l’economia i el medi ambient.

Una pagesia que produeix en ecològic,
en una finca de talla humana,
una alimentació sana i de qualitat,
fent realitat la sobirania alimentària